โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ (notebook computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนามากกว่าแล็ปท็อป น้ำหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเป็นแบบราบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี โน้ตบุ๊คที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเหมือน กับแล็ปท็อป   
                                      

1. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (laptop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่วางใช้งานบนตักได้ จอภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบชนิดจอภาพผนึกเหลว (Liquid Crystal Display : LCD) นํ้ าหนักของเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้หนักประมาณ 3-8 กิโลกรัม

2. คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (NoteBook) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนามากกว่าแล็ปท็อป นํ้ าหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเป็นแบบ

ราบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี โน้ตบุ๊คที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเหมือนกับแล็ปท็อป

3. ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์สํ าหรับ

ทํ างานเฉพาะอย่าง เช่นเป็นพจนานุกรม เป็นสมุดจนบันทึกประจํ าวัน บันทึกการนัดหมายและการเก็บข้อมูลเฉพาะบางอย่างที่สามารถพกพาติดตัวไปมาได้สะดวก เช่น

- เพนเบสคอมพิวเตอร์ (Pen-Based Computer) เหมาะสํ าหรับผู้ที่ทํ างานภาคสนาม ต้องออกเก็บข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ หรือในโกดังตรวจสอบสินค้า จะมีปากกาไฟฟ้าทํ าหน้าที่บันทึกข้อมูลแทนการใช้คีย์บอร์ด

- พีดีเอ (Personal Digital Assistant) มีขนาดเล็กวางบนฝ่ามือได้ ใช้งานแบบ PC มือถือ รวมทั้งเป็น เพนเบสคอมพิวเตอร์ ในตัวคือมีปากกาไฟฟ้าบันทึกข้อมูลได้ด้วย รวมทั้งยัง สามารถบรรจุแผงวงจรการทํ างานของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูล่าได้ด้วย


edit @ 28 Feb 2011 19:06:45 by มาฆพร เกษจันทร์

โปรแกรม คือ

posted on 28 Feb 2011 14:46 by mind326

คำว่าโปรแกรมนั้นหมายถึงรายการของการกระทำ เช่น เรามักจะเคยวางแผนทำกิจกรรมในวันหยุด นั่นก็ใช่ครับ อาจจะไปดูหนัง ทานข้าวกับแฟนตอนเช้า ตอนบ่ายแอบไปกับกิ๊กคนไหน อันนี้แหละครับคือการวางโปรแกรม แล้วไอ้โปรแกรมเนี่ย มันเริ่มต้นมาจากไหนเหรอ อันนี้ก็ต้องเท้าความกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียว

ต่อไปนี้จะขออธิบายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ว่า กว่ามันจะถูกนำมาใช้ดูหนัง ฟังเพลง พิมพ์งานได้ มันต้องมีอะไรบ้าง

 

คอมพิวเตอร์ประกอบขึ้นจาก อุปกรณ์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำ การ์ดจอ และอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย อุปกรณ์พวกนี้เราเรียกมันว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ครับที่มันเชื่อมต่อเข้าด้วยกันก็เพื่อให้มีความสามารถหลากหลายมากขึ้น แต่เจ้าอุปกรณ์พวกนี้นั้นทำงานด้วยตัวมันเองได้เลยหรือ

ไม่เลยครับ มันต้องมีซอฟท์แวร์ที่เราเรียกว่า ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นตัวจัดสรรทรัพยากร และใช้งานฮาร์ดแวร์ มันจึงเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ใช้ กับ ฮาร์ดแวร์ จะพูดไปก็เปรียบเสมือนล่ามน่ะแหละครับ หากเปรียบฮาร์ดแวร์เป็นฝรั่ง ระบบปฏิบัติการก็เหมือนล่ามที่คอยแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ให้ท่านเข้าใจ โดยผ่านภาพกราฟิก หรือที่เราเรียกกันว่า ยูเซอร์อินเตอร์เฟช (User Interface) ยกตัวอย่างเช่นระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ที่เราๆท่านๆกำลังใช้กันอยู่นี่แหละครับ วิธีการทำงานของมันก็คือตอนที่เราเปิดเครื่อง ระบบปฏิบัติการจะถูกเรียกขึ้นมา และเก็บไว้ในหน่วยความจำ(RAM) และมันจะคอยควบคุมหน่วยความจำอีกทอดหนึ่ง

แล้วทีนี้ เราสามารถที่จะดูหนังฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ตกันได้หรือยัง ยังครับ ยังทำไม่ได้ เพราะระบบปฏิบัติการ มันเป็นแค่ตัวกลางระหว่างผู้ใช้ กับ ฮาร์ดแวร์ ถ้าเราต้องการการใช้งานเฉพาะทางเหล่านั้น ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมประยุกษ์ครับ โดยเราจะเรียกโปรแกรมประยุกษ์ว่า Application

ทำไมต้องเรียกว่าประยุกษ์ครับ? ก็เพราะว่า มันก็คือการนำเอาภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม มาประยุกษ์ใช้งานเฉพาะทางในงานต่างๆ เช่นเรานำเอาภาษาซีไปใช้เขียนโปรแกรมหลากหลายประเภท ตามที่เราต้องการใช้งาน

edit @ 28 Feb 2011 14:46:45 by มาฆพร เกษจันทร์